Email exchange with De Stentor

Hello Bart,

We have done some research and talked with a former policeman
which has resulted in the following:

there is in Raalte on the N35 an exit Ommen where the N348 and N35 join
a place that corresponds to the kilometre marker 66.6 on the route Zutphen Ommen

concerning the accident, it indeed took place in Raalte on the N348

But not on the junction N35 / N348 but on the part of the N348 between Raalte and Deventer
where the N348 makes a pendulum, just past the Overmeenweg

that was what former police officer Johan ******** told us

he remembers that accident still very well, it happened at the weekend, he was on duty

his story:

a man and woman were sitting in a car parked in a parking lot along the N348

they drove away to Deventer, but went to the left side of the road
so the wrong lane and collided head-on into an oncoming vehicle which came from Deventer direction Raalte
the road has limited view there because of a pendulum (two gentle curves)
the woman was killed, the car completely destroyed, and disposed to a fire station
later it turned to be a foreign couple that was involved in the shooting of the film ”a bridge too far”
******** suspects that Richardson was used to left-driving traffic was distracted when he left the parking lot

he collided with a car driven by a resident of Nijverdal, named ********

it is highly unlikely that there was a road sign near the site of the accident with the town of Ommen and 66.6 can also not be explained

I hope you find this useful.

with greetings

Gerard ********
On April 8, 2015 08:28 wrote Bart ***** ***** <********* @ hotmail.com>:

on behalf of the editors of the Stentor Raalte (edition Salland)

Dear editor,

My name is Bart ***** ***** and I am living in Sneek. I’m doing a research. I’m looking for a news fact of 13 August 1976 that may have taken place near Raalte. Perhaps this is also interesting for De Stentor. The following happened. On Friday, 13 August 1976 Liz Moore is said to have died in a bizarre manner.

It is speculated that this accident could be part of a curse that is related to the 1976 movie The Omen. The Omen is a horror film about ‘the son of Satan’ and there are some facts that indicate a curse. The most bizarre one is an accident that allegedly has taken place on Friday, 13 August 1976, in which Liz Moore was killed.

The accident is said to have had an ominous similarity with a scene from The Omen. The driver of the car was special effects designer John Richardson who had prepared this scene. It happened on Friday the thirteenth. But above all, as the story goes, the accident happened on a road sign that says ‘Ommen 66.6 km’.

The latter could indicate an urban legend since such a sign does not exist, but the other facts are verified by journalists so that the origin of this item remains unexplained. Now I have come to the conclusion that it may have occurred on the N348 in Raalte, since a kilometre marker 66.6 must be there, near a sign indicating the direction to Ommen.

I have no opportunity to check whether actually an accident took place there on 13 August 1976, but a regional newspaper like De Stentor may have an archive in which this information can be found. I do not know whether you are in the position or willing to help me. Should it be true, then it might also be a news item for your newspaper.

More details can be found here:

http://www.heraldscotland.com/sport/spl/aberdeen/curse-of-the-omen-and-other-hollywood-hexes-from-the-omen-to-the-exorcist-and-rosemary-s-baby-there-are-tales-of-fatal-accidents-devil-worship-doomed-planes-and-car-crashes-barry-didcock-looks-at-some-of-the-most-cursed-films-of-all-time-and-find-1.39414

Sincerely,

Bart ***** *****

Original text in Dutch:

Dag Bart,

we hebben wat onderzoek gedaan en gebeld met een oud-politieman
dat heeft het volgende opgeleverd:

er is in Raalte op de N35 een afslag richting Ommen
daar takt de N348 op de N35 aan
die plek komt overeen met kilometerpaal 66,6 op het traject Zutphen-Ommen

het betreffende ongeluk vond inderdaad plaats in Raalte op de N348

echter niet bij die splitsing N35/N348 maar op het gedeelte van de N348 tussen Raalte en Deventer
daar waar de N348 een slinger maakt, iets voorbij de afslag Overmeenweg

dat wist oud-politieagent Johan ******** ons te vertellen

hij herinnert zich dat ongeluk nog goed, het gebeurde in het weekend, hij had piketdienst

zijn verhaal:

man en vrouw zaten in een auto die geparkeerd stond op een parkeerhaventje langs de N348

ze rijden weg richting Deventer, maar voegen links in
verkeerde weghelft dus en botsen frontaal op een tegenligger die van Deventer richting Raalte rijdt
de weg is daar wat onoverzichtelijk vanwege een slinger (twee flauwe bochten)
de vrouw is op slag dood, auto totaal vernield, afgevoerd naar brandweergarage
later bleek het te gaan om een buitenlands stel dat betrokken was bij de opnamen van de film ”een brug te ver”
******** vermoedt dat Richardson, gewend aan links verkeer er niet bij was met zijn gedachten toen hij links invoegde

hij botste op een auto die werd bestuurd door een inwoner van Nijverdal, een zekere ********

het is zeer onwaarschijnlijk dat op de plek van het ongeval een verkeersbord heeft gestaan met de plaatsnaam Ommen en die 66,6 is ook niet te verklaren

ik hoop dat je er wat aan hebt

met gr.

Gerard ********

Op 8 april 2015 08:28 schreef Bart ***** ***** <*********@hotmail.com>:

namens de redactie van de Stentor in Raalte (editie Salland)

Beste redactie,

Mijn naam is Bart ***** ***** en woon in Sneek. Ik ben bezig met een onderzoek. Ik ben op zoek naar een nieuwsfeit van 13 augustus 1976 dat mogelijk vlakbij Raalte heeft plaats gevonden. Misschien is dit ook interessant voor De Stentor. Het volgende is het geval. Op vrijdag 13 augustus 1976 zou Liz Moore op een bizarre wijze om het leven zijn gekomen.

Er wordt gespeculeerd dat dit ongeval onderdeel zou zijn van een vloek die is gerelateerd aan de film The Omen uit 1976. The Omen is een horror film over “de zoon van Satan” en er zijn een aantal feiten die wijzen op een vloek. Het meest bizarre is een ongeluk dat zou hebben plaats gevonden op vrijdag 13 augustus 1976 waarbij Liz Moore om het leven kwam.

Het ongeluk zou een onheilspellende overeenkomst hebben gehad met een scene uit The Omen. De bestuurder van de auto was special effects ontwerper John Richardson die deze scene had voorbereid. Het gebeurde op vrijdag de dertiende. Maar bovenal, zo gaat het verhaal, gebeurde het ongeluk bij een verkeersbord met de tekst “Ommen 66.6 km”.

Dat laatste zou kunnen wijzen op een broodje-aap verhaal, aangezien een dergelijk bord niet bestaat, maar de overige feiten zijn journalistiek gecontroleerd, zodat de herkomst van dit onderdeel onverklaard blijft. Nu ben ik tot de conclusie gekomen dat het mogelijk op de N348 bij Raalte heeft plaatsgevonden. Daar moet een hectometerpaal 66.6 staan vlakbij een bord dat de richting naar Ommen aangeeft.

Nu heb ik verder geen mogelijkheid om te controleren of daar daadwerkelijk een ongeluk heeft plaats gevonden op 13 augustus 1976, maar een regionale krant zoals De Stentor heeft mogelijk een archief waarin deze informatie wel is te vinden. Ik weet niet of u mij hierbij zou kunnen of willen helpen. Mocht het waar zijn, dan is het misschien ook een nieuws item voor uw krant.

Meer details kunt u hier lezen:

http://www.heraldscotland.com/sport/spl/aberdeen/curse-of-the-omen-and-other-hollywood-hexes-from-the-omen-to-the-exorcist-and-rosemary-s-baby-there-are-tales-of-fatal-accidents-devil-worship-doomed-planes-and-car-crashes-barry-didcock-looks-at-some-of-the-most-cursed-films-of-all-time-and-find-1.39414

Met vriendelijke groet,

Bart ***** *****